Certified

2019-05-23

Legal entity:

Leveranza Sverige AB

Organisation number:

556972-2175

Website:

www.leveranza.se

Leveranza Sverige AB

is certified by DQM

LeveranZa är ett kvalitativt IT konsultnätverk som har högt kompetent personal och underkonsulter. Vi bistår även med konsultrekrytering (hyr-köp) och traditionell rekrytering. Vi utvecklar ständigt våra tjänster, så att de matchar våra kunders behov. Vi är dessutom medlem i DQM vilket borgar för att vi håller en hög kvalitetsnivå. Oavsett vilken IT tjänst du söker, på kort eller lång sikt är vi här för dig. Utmana oss gärna! Medlemsnummer: SW11901

Certified since

2019-05-23

Does company not live up to our standars? Please ,leave your feedback to let us know.

High SecurityHigh Customer Satisfaction


High Return Of Investment